• ЗАХИРАМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.
  • "САР ШИНЭ-2020" НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
  • “САР ШИНЭ-2020” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД НЭМЭГДҮҮЛСЭН ХҮЧЭЭР АЖИЛЛУУЛЖ БАЙНА.
  • КОРОНАВИРУСИЙН ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ХИЛИЙН АЛБАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
  • "ЗЭВСЭГ" НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ДҮНГЭЭР УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ.
  • "ӨНГӨ НЭМЬЕ - 2020" НӨЛӨӨЛЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ
  • "САР ШИНЭ" НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
  • "САР ШИНЭ" НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЭХЭЛЛЭЭ.
  • "САР ШИНЭ" НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  • "ХӨРШ АМГАЛАН БОЛ БИД АМГАЛАН" АРГА ХЭМЖЭЭ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÝÐÕ Ç¯ÉÍ ÌÝÄËÝÃÒ
111.1.Хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаах зорилгоор илт худал гүжирдлэг тараасан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хориос тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ...
2015-09-29
Гамшгаас хамгаалах тухай
“Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн..
2015-03-26
#ЯАРААД_ЯАХАВ_ДЭЭ
Тус Цагдаагийн газраас "Орон нутгийн замын хөдөлгөөний соёл 2019" нэгдсэн арга хэмжээ, "Яараад яахав дээ" нөлөөллийн арг..
2019-07-16
ИРГЭДЭД ЯЛ ШИЙТГЭГДСЭН ЭСЭХ ТУХАЙ БОЛОН БУСАД “ТОДОРХОЙЛОЛТ” ОЛГОХ ТУХАЙ
Монгол улсын Хууль зүйн сайдын 2013.01.31-ний өдрийн А/12 тоот тушаалаар “Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа олгох заавар” шинэчилэн батлагдаж, 2013.02.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхлээд байна...
2015-08-29
МЭНДЧИЛГЭЭ
..
2015-01-07
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР.
Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газар нь эргүүл, харуул, эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаагийн сул ажлын байранд сонгон шалгаруул..
2019-11-05
Сэлэнгийн хөдөөд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн мөрдөстнүүд
..
2015-01-06
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн бүхий л түүх Цагдаагийн газрын үүсч хөгжсөн түүхэн замналтай салшгүй холбоотой юм...
2015-06-29
Сэлэнгэ. Гэмт хэрэг, зөрчлийн 2016 оны эхний 7 сарын мэдээ.
Сэлэнгэ. Гэмт хэрэг, зөрчлийн 2016 оны эхний 7 сарын мэдээ...
2016-08-29
сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөн
Газрын хэмжээнд алба хаагчдын сахилга, хариуцлагын байдлын талаар сахилгын зөвлөгөөнийг 2015 оны 01 дүгээр улиралд техник технологийн дэвшли..
2015-04-23
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна