• Улс тунхагласны 93 жилийн ой
 • "ХАМГААЛАХ БҮС" ТАНЫГ ХАМГААЛАНА..
 • "Төрөлх хотоо хоггүй байлгаж, эрүүл орчинд амьдарцгаая"
 • Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа...
 • ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/
 • “Марш тактикийн тусгай бэлтгэлийн аварга тасаг”
 • Сэлэнгэ. Гэмт хэрэг, зөрчлийн 2016 оны эхний 7 сарын мэдээ.
 • Орон нутгийн сонгуультай холбогдуулан лавлагаа авах иргэдэд:
 • “Сэлэнгэ-2016” команд штабын сургууль
 • Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа
ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÝÐÕ Ç¯ÉÍ ÌÝÄËÝÃÒ
111.1.Хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаах зорилгоор илт худал гүжирдлэг тараасан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хориос тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ...
2015-09-29
Гамшгаас хамгаалах тухай
“Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн..
2015-03-26
ИРГЭДЭД ЯЛ ШИЙТГЭГДСЭН ЭСЭХ ТУХАЙ БОЛОН БУСАД “ТОДОРХОЙЛОЛТ” ОЛГОХ ТУХАЙ
Монгол улсын Хууль зүйн сайдын 2013.01.31-ний өдрийн А/12 тоот тушаалаар “Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа олгох заавар” шинэчилэн батлагдаж, 2013.02.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхлээд байна...
2015-08-29
МЭНДЧИЛГЭЭ
..
2015-01-07
Сэлэнгийн хөдөөд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн мөрдөстнүүд
..
2015-01-06
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн бүхий л түүх Цагдаагийн газрын үүсч хөгжсөн түүхэн замналтай салшгүй холбоотой юм...
2015-06-29
сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөн
Газрын хэмжээнд алба хаагчдын сахилга, хариуцлагын байдлын талаар сахилгын зөвлөгөөнийг 2015 оны 01 дүгээр улиралд техник технологийн дэвшли..
2015-04-23
90 жилийн ой ёслол төгөлдөр болж өнгөрлөө
..
2015-01-06
Сэлэнгэ. Гэмт хэрэг, зөрчлийн 2016 оны эхний 7 сарын мэдээ.
Сэлэнгэ. Гэмт хэрэг, зөрчлийн 2016 оны эхний 7 сарын мэдээ...
2016-08-29
Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа
Хөдөө орон нутагт сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд нэн тэр..
2016-06-02
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
 • 2015-01-05
  түүхэн замнал
Эрэн сурвалжилж байна