/ Мэдээ мэдээлэл / Мэдээ мэдээлэл / НИЙТИЙН ЭРГҮҮЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

НИЙТИЙН ЭРГҮҮЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

НИЙТИЙН ЭРГҮҮЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Засаг даргын 2023 оны “Нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай” А/325 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд аймгийн төв Сүхбаатар суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллагын алба хаагч нартай хамтран 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрөөс нийтийн эргүүлийг зохион байгуулж гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн ажиллаж байна.
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ИРГЭН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2022-04-17
Эрэн сурвалжилж байна