/ Мэдээллийн ил тод байдал / Алба хаагчдын утасны жагсаалт / Шаардлагатай ажил, үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах албан тушаалтны жагсаалт

Шаардлагатай ажил, үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах албан тушаалтны жагсаалт

Шаардлагатай ажил, үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах

албан тушаалтаны утасны жагсаалт

 

Нэг. Байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын сахилга ёс зүйн талаар:

Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа А.Энхбат

7019-4701, 99039342

Дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Баатарзориг

7019-4702, 99195263

Хоёр. Хүний нөөцийн талаар:

Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа И.Эрдэнэбилэг

7019-4703, 99083134

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад М.Амаржаргал

99150475

Гурав. Өргөдөл гомдол, хэргийн шийдвэрлэлт, хэрэг бүртгэх, мөрдөн шалгах, зөрчил шалган шийдвэрлэх үйл ажиллагааны талаар:

Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч С.Батжаргал

Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Г.Энхтулга

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Цэндсүрэн

Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч М.Эрхэмбилэг

7019-4705, 99087659

99161718

7019-4704, 99186180

7019-4706, 93051111

Дөрөв. Галт зэвсэг гэрчилгээжүүлэх талаар:

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Я.Ганзориг

88877777

Тав. Жолооны үнэмлэх сэргээх, шинээр олгох талаар:

Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Г.Насанжаргал

96642626

Зургаа. Ял шийтгэлийн тодорхойлолт авах, өргөдөл гомдол бүртгүүлэх:

Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Д.Отгонбаатар

99565678

Долоо. Архивын лавлагаа

Бичиг хэргийн эрхлэгч-архивч, цагдаагийн дэд ахлагч Т.Наранбаяр

99925129

Найм. Сумдын хэлтэс, тасаг, хэсгүүдтэй холбогдох бол:

Мандал сум дахь Сум дундын цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Ганхуяг

7019-4729, 99182998

Сайхан сум дахь Сум дундын цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Энхчулуун

7019-4730, 99097264

Баянгол сум дахь цагдаагийн хэсгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Л.Гантигчулуун

70369102, 99635335

Ерөө сум дахь цагдаагийн хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Ганболд


 

Алтанбулаг сум дахь цагдаагийн хэсгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Наран 

 

99995415


 99492704

Ес. Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаар өргөдөл, гомдол,

мэдээлэл ирүүлэх бол: /24 цагаар/

Цагдаагийн газрын жижүүр

7036-102, 7019-4710, 94447102, 

Мандал сум дахь цагдаагийн хэлтсийн жижүүр

7036-7102

Сайхан сум дахь цагдаагийн тасгийн жижүүр

7036-8102

Баянгол сум дахь цагдаагийн хэсгийн жижүүр

7036-9102

Ерөө сум дахь /Бугант/ цагдаагийн хэсгийн жижүүр

 94447822

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

StrtRom:
185.105.118.7
На вебинарах проводится подготовка специалистов начального уровня (Junior) Мероприятия рассчитаны на аудиторию от 18 лет и выше. Мы предлагаем получить информацию доступную всем Наши курсы отличная альтернатива дорогим тренингам Возможность обучения не выходя из дома! [url=https://www.progi-vam.ru][img]https://www.progi-vam.ru/ShowRoom.jpg[/img][/url] Ждём всех желающих получить новые знания! >> [url=https://www.progi-vam.ru]Ссылка в комнату для регистрации[/url]
2020-02-01 00:14:49
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна