/ / Шуурхай удирдлагын тасаг

Шуурхай удирдлагын тасаг


Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын Шуурхай удирдлагын тасаг нь Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/212 дугаар тушаалаар байгуулагдсан.
Тус тасаг нь тасгийн дарга 1, мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн 1, Мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн 1, жижүүийн ахлах мөрдөгч 1, мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 4, холбоо, мэдээллийн инженер 1 нийт 8 офицер, 4 цагдаагийн орон тоотой, Мандал, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст шуурхай удирдлагын нэгжтэйгээр тус тус үүрэг гүйцэтгэж байна.

 

 

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Rocky:
165.22.67.79
We would like to thank you all over again for the gorgeous ideas you gave Janet when preparing her post-graduate research and, most importantly, for providing all the ideas in one blog post. In case we had known of your web page a year ago, we would have been kept from the unwanted measures we were implementing. Thank you very much. toys for adults
2024-01-05 23:42:10
Статистик мэдээ
  • 2022-04-17
Эрэн сурвалжилж байна