/ / ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ТАСАГ

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ТАСАГ

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/51 дугаартай тушаалаар Зөрчлийн хэрэг бүртгэх газар, хэлтэс, тасаг байгуулагдсан.
Тус Цагдаагийн газрын Зөрчлийн хэрэг бүртгэх тасаг нь тасгийн дарга 1, ахлах байцаагч 1 нийт 2 орон тоотойгоор батлагдан, тасгийн даргаар, цагдаагийн дэд хурандаа Я.Ганзориг, ахлах байцаагчаар, цагдаагийн хошууч Г.Насанжаргал нар томилогдон зөрчил шалган шийдвэрлэж байгаа эрх бүхий албан тушаалтан нарын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2022-04-17
Эрэн сурвалжилж байна